facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Procedury

Procedura przyprowadzania dziecka do placówki, pobytu i odbierania dziecka z placówki przez Rodziców/Opiekunów
Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku