facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Opieka w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest dzieciom, które takiej pomocy potrzebują.

Zakres pomocy obejmuje:

Dzieci, które objęte są pomocą, otrzymują również dodatkowe wsparcie na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w swojej grupie przedszkolnej.

↑ powrót ↑