facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Administrator Danych osobowych którym jest Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka, Ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej:

Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578