facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Ramowy rozkład dnia

6:00 - 8:20
 • Schodzenie się dzieci,
 • zabawa wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym,
 • praca z dzieckiem zdolnym,
 • gry dydaktyczne,
 • prace porządkowe,
 • zabawy i ćwiczenia logopedyczne i kinezjologiczne,
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy ze śpiewem,
 • zabawy integracyjne,
 • ćwiczenia poranne.
8:20 - 8:30
 • Przygotowanie do śniadania,
 • czynności higieniczno-sanitarne.
8:30 - 9:00 Czynności samoobsługowe:
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • mycie zębów.
9:00 - 11:30 Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:
 • zajęcia i zabawy edukacyjne,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
 • zabawy organizowane i swobodne,
 • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
 • obserwacje przyrodnicze.
11:30 - 12:00 Obiad: zupa i owoce.
12:00 - 12:10 Grupy młodsze:
 • przygotowanie do poobiedniego odpoczynku,
 • czynności higieniczno-sanitarne.
Grupy starsze:
 • czynności higieniczno-sanitarne,
 • mycie zębów.
12:10 - 13:50 Grupy młodsze:
 • poobiedni odpoczynek.
Grupy starsze:
 • słuchanie bajek,
 • relaks poobiedni,
 • gry i zabawy w małych zespołach,
 • działalność plastyczno-konstrukcyjna,
 • zabawy muzyczno-rytmiczne,
 • zabawy w teatr,
 • zabawy z inicjatywy dzieci,
 • praca indywidualna,
 • praca z dzieckiem zdolnym.
13:50 - 14:00
 • Przygotowanie do obiadu,
 • czynności organizacyjno-porządkowe.
14:00 - 14:20
 • Obiad - drugie danie,
 • czynności samoobsługowe: ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.
14:20 - 17:00
 • Zabawy ruchowe, kreatywne,
 • zabawy tematyczne, twórcze,
 • gry i zabawy w sali na powietrzu (według zainteresowań dzieci),
 • praca indywidualna,
 • zabawy integracyjne,
 • zabawy dowolne wg zainteresowań,
 • zajęcia dodatkowe,
 • prace porządkowo-gospodarcze,
 • własna aktywność dzieci,
 • omówienie wydarzeń dnia.
↑ powrót ↑