facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Podsumowanie akcji „Tydzień dla Ziemi”

grafika

Istotą wieku przedszkolnego jest żywe zainteresowanie otoczeniem, dlatego jednym z priorytetów naszej placówki jest rozszerzanie świadomości ekologicznej wychowanków, uczenie życia w zgodzie z przyrodą i mądrego korzystania z jej bogactw. Stwarzamy sytuacje edukacyjne aby wykształcić u najmłodszych odpowiedni stosunek do środowiska i jego ochrony. Wspaniałą okazją było włączenie się do akcji „Tydzień dla Ziemi”, którego głównym organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Akcja „Tydzień dla Ziemi” to wspólne działania organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 kwietnia. W tym roku realizowaliśmy wspólnie z dziećmi, rodzicami i nauczycielami kilka bardzo ważnych ekologicznych działań:

Bieg dla Ziemi.

Cele:

Bieg dla Ziemi został zorganizowany z udziałem dwóch najstarszych grup z naszego przedszkola oraz przy współudziale grupy przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Ełku. Dzieci w ilości 70 osób miały zorganizowane liczne konkurencje sportowe w warunkach bardzo profesjonalnych, gdyż cała akcja odbyła się na boisku szkolnym. Przedszkolaki wykazały się wielkim zaangażowaniem podczas zorganizowanych konkurencji m.in. biegu sztafetowego czy biegu przez płotki. Odbył się też bieg drużyn z każdej grupy przedszkolnej przy głośnym dopingu innych dzieci. Duch rywalizacji towarzyszył wszystkim małym sportowcom. Każdy chciał wygrać i tak się stało. Nie było przegranych. Najlepsi dostali medale a wszystkie dzieci dyplomy ukończenia biegu. Zwróciliśmy uwagę dzieci na ważny cel takiego działania - biegniemy dla Ziemi, gdyż musimy o nią dbać już od najmłodszych lat.

Przyroda bez zużytych baterii.

Cele:

W ramach tematu „Mali strażnicy przyrody” odbyło się szereg działań ekologicznych poświęcony segregacji śmieci, dbania o czystość najbliższego otoczenia a przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na temat „Dlaczego baterie są szkodliwe?”. Podczas zajęć z wykorzystaniem projekcji multimedialnej dzieci dowiedziały się, jaki jest wpływ zużytych baterii na środowisko naturalne, co należy robić z zużytymi bateriami, gdzie mają one zastosowanie. Dzieci wybierały spośród wielu przedmiotów te, które działają na baterie. Zadano pytanie: co stanie się, gdy baterie przestaną działać? Dla wielu dzieci najprostszym wyjściem byłoby wyrzucenie ich do kosza. Tylko do którego pojemnika wrzucić - trochę w nich metalu i plastiku? Ale świadome przedszkolaki wiedziały, że baterii nie wolno wrzucać do tradycyjnego kosza, bo w naszym przedszkolu jest specjalny pojemnik na te niebezpieczne „śmieci”. Znajduje się w holu przedszkola, miejscu niedostępnym dla małego dziecka. Nasi rodzice już od wielu lat przynoszą zużyte baterie, które następnie odbierane są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku.

Została zorganizowana wśród całej społeczności przedszkolnej zbiórka baterii. W krótkim czasie zebraliśmy 4 kg baterii, które przekazaliśmy dla Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” - organizatorom festynu ekologiczno-przyrodniczego „Drugie życie śmieci”. Reprezentanci naszego przedszkola aktywnie uczestniczyli w licznych konkurencjach m.in. turnieju wiedzy czy też wspólnym biegu dla Ziemi.

Zaprosiliśmy uczniów z Gimnazjum nr 3, którzy przygotowali dla przedszkolaków zajęcia eko-edukacyjne dotyczące właściwego postępowania z zużytymi elektrośmieciami. Na podstawie zgromadzonego sprzętu przedszkolaki wypowiadały się co to są elektrośmieci, co należy z nimi robić w przypadku zepsucia . Uczniowie zwrócili uwagę na to, że można im nadać „drugie życie” poprzez odzyskanie cennych surowców, z których zostały wykonane te wartościowe przedmioty i ponowne ich wykorzystanie. Następnie dzieci segregowały sprzęt pod kątem zasilania: prąd lub baterie.

W grupie 5-6latków odbyły się zajęcia plastyczne o tematyce ekologicznej. Dzieci wykonywały rysunki n.t. „Baterie do pojemnika wrzuć, a przestaniesz Ziemię truć”. Wykonane prace zostały wyeksponowane w korytarzu przedszkolnym tworząc galerię ekologicznych działań. Nasze dzieci już wiedzą, że zużyte baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego należy pamiętać o ich oddzieleniu od „zwykłych śmieci” poprzez segregację u źródła, czyli bezpośrednio w domu. Powinny być zbierane do oddzielnych pojemników tj. pudełek kartonowych, metalowych puszek, woreczków itp. Po napełnieniu pojemnika należy przekazać je bezpośrednio do miejsc odbioru i punktów selektywnego zbierania odpadów. Dzieci bez problemu odpowiadają, że baterie wyrzucane do śmietnika wydzielają toksyczne związki, które zatruwają glebę, a następnie wody gruntowe. To z kolei spowoduje wiele śmiertelnych chorób u ludzi i zwierząt.

Zachęcamy wszystkich rodziców do przynoszenia zużytych baterii do pojemnika znajdującego się w przedszkolu. W każdej gazetce grupowej znajdują się informacje o systematycznej zbiórce. Aby od dziś żadna zużyta bateria nie trafiła do kosza na śmieci postanowiłyśmy zamieścić publikację na stronie internetowej naszego przedszkola pt: „Dlaczego zbieramy baterie?”.

Na tropie odnawialnych źródeł energii.

Cele:

Aby przybliżyć dzieciom temat odnawialnych źródeł energii odbył się cykl zajęć z udziałem trzech grup przedszkolnych. Jednym z nich był film edukacyjny o źródłach energii. Podczas projekcji filmu przedszkolaki dowiedziały się, czym jest energia, z jakich źródeł możemy ją czerpać a także, że istnieje energia odnawialna jak i również nieodnawialna.

Po obejrzeniu filmu dzieci odpowiadały na pytania nauczycielek - co to jest energia i z jakich źródeł możemy ją czerpać. Zgodnie stwierdziły, że energia pozyskiwana z węgla czy też ropy naftowej zanieczyszcza środowisko. Najlepiej i najkorzystniej byłoby czerpać energię z odnawialnych źródeł takich jak słońce, wiatr i woda. Po pogadance przeprowadzonej przez nauczycielkę dzieci otrzymały kolorowankę elektroludka, którą chętnie pokolorowały. A chłopcy zafascynowani tematem ochrony środowiska postanowili sami zbudować wiatrak, dzięki któremu będą mogli uzyskiwać energię.

Po zakończonej pracy zastanawialiśmy się wspólnie, czy w Ełku są miejsca, w których pozyskuje się energię od słońca, wiatru czy też wody. Okazało się że nasze dzieci doskonale znają te miejsca i rozpoznają urządzenia służące jej pozyskiwaniu. Jednym z nich są panele słoneczne przy Ełckim Centrum Ekologicznym.

Kolejnym krokiem była wycieczka do tutejszego centrum. Dzieci obserwowały zainstalowane urządzenia typu panele i wiatraki, które pełnią bardzo ważną funkcję praktyczną - produkują ciepło oraz energię elektryczną.

Różnorodność gatunków zwierząt oraz drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu.

Cele:

Realizację tego tematu rozpoczęliśmy od wycieczki do Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”, gdzie wspólnie z dziećmi uczestniczyliśmy w przedstawieniu „Zmartwienia leśnych krasnali”. Dzieci dowiedziały się jak należy chronić las, aby wszystkim zwierzętom żyło się bez zmartwień. Usystematyzowały wiedzę związaną z różnorodnością gatunków zwierząt i drzew w naszych okolicach. Prezentowały też piosenki o tematyce ekologicznej. Była to wspaniała impreza integracyjna, podczas której przedszkolaki mogły wymienić się swoimi doświadczeniami.

Dzieci z czterech najstarszych grup wykonały plakaty „Las wokół nas”. Zadaniem dzieci było wspólne wykonanie pracy zbiorowej pokazującej bogactwo naszego lasu; rośliny, zwierzęta. Zachwyciła różnorodność technik plastycznych; wydzieranie, wycinanie, malowanie kredkami czy korzystanie z krepiny co dało ciekawe efekty, które mogli podziwiać rodzice i inne dzieci. Przedszkolaki z grupy integracyjnej przerabiały niepotrzebne odpady tworząc ciekawe prace plastyczne. Z plastikowych korków zrobiły kolorowe rybki, zielone drzewa czy ptaki.

Został zorganizowany międzygrupowy konkurs plastyczny „Szczęśliwe drzewo”. Zadaniem dzieci było pokazanie różnorodności drzew - w tym przypadku drzewa szczęśliwego. Bogactwo prac pokazuje wielką znajomość tej tematyki u najmłodszych, a prace konkursowe utworzyły galerię na korytarzu przedszkolnym.

Wstępem do działań plastycznych był cykl zajęć ukazujących znaczenie drzew w życiu człowieka oraz ukazanie zagrożeń dla świata przyrody. Dzieci wzięły udział w konkursie wiedzy o lesie „Las i jego bogactwo”. W trakcie zabaw ekologicznych rozwiązywały zagadki, układały sylwety z rozsypanek obrazkowych, dopasowywały liście do sylwety drzewa, tworzyły wiosenne drzewko z kolorowej bibuły. Wyszukiwały też ilustracje pokazujące zagrożenia dla ginących lasów oraz naszej planety Ziemi. Segregowały obrazki pod kątem pozytywnych i negatywnych zachowań człowieka.

Aby ukazać dzieciom różnorodność gatunków zwierząt i roślin dzieci z dwóch najmłodszych grup uczestniczyły w wycieczce do Ełckiego Centrum Ekologicznego. Odwiedziliśmy Muzeum Jeziora, czyli akwaria w których można obejrzeć rodzime gatunki ryb i innych organizmów typowych dla fauny jeziornej. Zwróciliśmy uwagę na bogactwo życia w wodzie i dlaczego tak ważna jest sprawa czystości wód.

Nadszedł czas zakładania naszych zielonych hodowli. Pod okiem nauczycieli „mali ogrodnicy” sadzili cebule, siali nasionka roślin kwitnących. Przed najważniejszymi czynnościami dzieci poszerzyły wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin. Poznały etapy wzrostu rośliny oraz kolejne czynności przy ich sadzeniu. Dowiedziały się również o sposobach hodowli - w ziemi, w wodzie, na wilgotnej wacie. Po wykonaniu tych czynności, wszystkie hodowle stały się ozdobą wiosennych kącików przyrody. Teraz tylko pozostało dla przedszkolaków czuwanie nad roślinkami poprzez systematyczne podlewanie.

Nasze najmłodsze dzieci przyłączyły się również do działań upiększających teren przedszkola. Razem z nauczycielem odwiedziły Gospodarstwo Ogrodnicze i wybrały kolorowe bratki oraz tuje w celu posadzenia na posesji przedszkola. Bratki przy udziale dzieci zostały posadzone tuż przed wejściem do przedszkola, natomiast ozdobne krzewy w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci wiedzą, że należy dbać o nowo posadzone sadzonki, żeby dobrze się zakorzeniły. Dlatego podczas codziennych spacerów obserwują ich wzrost oraz dzielą się swoimi spostrzeżeniami.

Z wielką radością przyznajemy, iż dzieci zaskoczyły nas swoją wiedzą, wrażliwością i dojrzałością ekologiczną. Jesteśmy dumni, że do naszego przedszkola uczęszczają dzieci, które mają tak duże poczucie odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi. Za aktywne uczestnictwo w zajęciach i przykładną postawę na rzecz ochrony środowiska dzieci otrzymały dyplomy „Małego Ekologa”.

↑ powrót ↑