facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Małe granty

Jesteśmy Eko

Wiek przedszkolny jest wiekiem, kiedy skutecznie można budzić u dzieci świadomość ekologiczną. Trzeba tylko umiejętnie i odpowiednio nimi pokierować. Są one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego co dzieje się wokół nich. Należy jak najwcześniej pokazywać dzieciom świat przyrody, zachęcać do dbania o środowisko przyrodnicze, wytłumaczyć im zależność, a w zasadzie jedność człowieka z przyrodą. Życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe, wszystko co jest nam potrzebne do życia czerpiemy ze środowiska, z przyrodą wiąże się całe nasze życie. Dzieci nie mają jeszcze wykształconych przyzwyczajeń, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy można skutecznie kształtować ich postawę, zgodnie z etyką ekologiczną. Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, wdrożone do proekologicznego myślenia będzie wyrastało na człowieka świadomego i odpowiedzialnego za stan środowiska. Dlatego w naszym przedszkolu tematyka ekologiczna niemal na co dzień przewija się w pracy z dziećmi. Projekt ten jest próbą odpowiedzi na pytanie: „Co mogą zrobić przedszkolne dzieci aby nie rosła góra śmieci?” oraz jak wykształcić u przedszkolaków postawę świadomego konsumenta?

W tym celu zaplanowaliśmy szereg działań dla wszystkich dzieci-zarówno młodszym jak i starszym.

Główne cele projektu to:

Adresatem zadania będą wszystkie dzieci z 7 grup przedszkolnych (ok. 170), stąd zaplanowane działania łatwiejsze dla młodszych przedszkolaków oraz trudniejsze dla starszych, biorąc pod uwagę możliwości rozwojowe dziecka.

Miejscem realizacji będzie sala przedszkolna, ogródki działkowe, okolice przedszkola, sklep ze zdrową żywnością oraz zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach.

Na realizacji zadania skorzystają wszystkie dzieci niezależnie od wieku, nauczyciele współpracujący ze sobą. Ponadto cała społeczność przedszkolna włączając się do wspólnych akcji, konkursów oraz rodzice, którzy wspólnie ze swoim dzieckiem wezmą udział w konkursach plastycznych. Będą mogli również obserwować wytwory prac plastycznych wykonanych w trakcie realizacji projektu oraz zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

Zadania te będą kontynuowane w kolejnych latach w ramach grantów oraz planu związanego z certyfikatem „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

Plan pracy

Miesiąc: październik

„Przedszkolak małym świadomym konsumentem”

Grupy młodsze
 • „Gdzie rosną owoce i warzywa?” - wycieczki do ogródków działkowych. Obserwacja końcowych prac działkowiczów, rozmowy nt. ekologicznych upraw. Wypowiedzi dzieci nt. co jest potrzebne aby warzywa lub owoce były zdrowe (czysta gleba, powietrze i woda oraz dużo słońca).
 • Zabawy badawcze z wykorzystaniem różnego typu gleby (piasek, glina, czarnoziem). Wysiew nasion, obserwacja wzrostu roślin na różnych podłożach, wyciąganie wniosków na temat wpływu podłoża na jakość rośliny. Wprowadzenie dyżurów w kąciku przyrody (podlewanie roślin).
 • „Witaminy hop do brzuszka” - teatrzyki sylwet lub kukiełkowe na podstawie wiersza J. Brzechwy „Na straganie”. Zapoznanie z warzywami rosnącymi w naszych ogrodach z wykorzystaniem rozsypanek obrazkowych.
 • „Każdy przedszkolak o tym wie, że zakupy w ekologicznej torbie nosi się”; wykonanie toreb ekologicznych z wykorzystaniem gazet. Ozdabianie toreb dowolną techniką. Zapoznanie dzieci z pojęciem: ekologiczna torba.
 • Wycieczka do sklepu ze zdrową żywnością z ekologicznych upraw; wybór produktów które będą wykorzystywane do zajęć kulinarnych. Wykorzystanie ekologicznych toreb wykonanych podczas zajęć.
 • „Zielono nam i zdrowo” - wykonanie kanapek, koreczków, surówek i soków. Pokazanie długiej drogi od zasiania warzyw do zebrania plonów i możliwości kupienia w sklepie - wykorzystanie historyjki obrazkowej. Wspólna degustacja kulinarna.
 • „Zabawy jesienne”; rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej w trakcie zabaw z wykorzystaniem plonów: warzywa, owoce. Utrwalenie nazw drzew owocowych w oparciu o plansze, rozsypanki obrazkowe, zagadki itp.
 • Mini Masterchef - zorganizowanie pokazu kulinarnego z udziałem chętnych rodziców. Zaprezentowanie wykonania potrawy z wykorzystaniem ekologicznych upraw. Wspólna degustacja wykonanego dania.
Grupy starsze
 • „Dzieci nie jedzą śmieci” – cykl zabaw i doświadczeń pomagających odróżnić wartościowe jedzenie od śmieciowego:
  • wycieczka do marketu, oglądanie produktów, czytanie ich składu;
  • wyszukiwanie wśród produktów kolorów, których nie ma w naturze, czytanie składu (barwniki);
  • segregowanie produktów na wartościowe i śmieciowe (met. kosza i walizeczki).
 • Zabawy badawcze; rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą zmysłów (smaku, węchu oraz dotyku). Porównywanie smaków, kształtów wybranych produktów. Wykonanie zdrowych soków i koktajlów wg. pomysłów dzieci; określanie walorów smakowych.
 • Wycieczka do pobliskiej piekarni; poznanie rodzajów pieczywa, sposobu wypieku zdrowego, pełnoziarnistego chleba. „Od nasionka do bochenka” - poznanie etapów powstawania chleba z wykorzystaniem historyjki obrazkowej. Wypowiedzi dzieci nt. warunków koniecznych do wykonania zdrowego chleba.
 • „Zielony kącik przyrody” - wysiew ziół: tymianek, oregano, mieta, majeranek. Obserwacja wzrostu roślin, systematyczna pielęgnacja. Poznanie walorów smakowych niektórych z nich oraz sposobu ich wykorzystania.
 • „Nie marnuj jedzenia – myśl ekologicznie” - wykonanie grupowego plakatu. Zapoznanie dzieci ze skutkami marnowania jedzenia na środowisko naturalne.
 • „Jeśli chcesz się żywić zdrowo, jadaj zawsze kolorowo”; układanie piramidy żywieniowej. Wyszukiwanie produktów ekologicznych spośród zgromadzonych i próby wymyślania potraw. Szukanie odpowiedzi na pytanie; co to jest produkt ekologiczny i jak go rozpoznać?
 • „Torby i torebki ekologiczne” - pokaz połączony z ćwiczeniem graficznym. Rozumienie określenia - torba ekologiczna. Kształtowanie zachowań proekologicznych. Dostrzeżenie wpływu opakowań foliowych na zaśmiecanie naszego środowiska. Uświadamianie potrzeby ograniczania ilości śmieci poprzez stosowanie torby z lnu w oparciu o opowiadanie M. Robaczyk „Historia pewnego worka foliowego”.
 • „Znaki które ekolog znać powinien” – zapoznanie z niektórymi znakami ekologicznymi występującymi na opakowaniach towarów spożywczych. Zwrócenie uwagi na wartość ekologiczną kupowanych produktów.
 • Konkurs dla rodzin - Eko torba. Wykonywanie ekologicznych toreb wielokrotnego użytku z wykorzystaniem różnego typu materiałów. Zwrócenie uwagi na pomysł oraz estetykę. Wykorzystywanie wykonanych toreb podczas wspólnych zakupów z przedszkolakami.
 • „Przepisy Eko” - wykonanie książki kucharskiej złożonej z ekologicznych przepisów rodziców oraz społeczności przedszkolnej z możliwością wykorzystania niektórych z nich w przedszkolnej kuchni.
Założony efekt ekologiczny
  Dziecko:
 • rozróżnia, nazywa i opisuje owoce i warzywa rosnące na działkach,
 • potrafi wypowiedzieć się na temat zależności zdrowego warzywa od prawidłowej gleby, czystego powietrza i wody,
 • wie, że nie każda żywność jest zdrowa,
 • zna kilka znaków zdrowej żywności,
 • dokonuje zakupów z wykorzystaniem torby ekologicznej,
 • potrafi ułożyć piramidę żywieniową,
 • bierze czynny udział w zabawach badawczych z wykorzystaniem różnego typu gleby,
 • systematycznie dba o kącik przyrody,
 • zna etapy powstawania chleba.

Miesiąc: listopad

„Śmieci segregujesz - czystą Ziemię zyskujesz”

Grupy młodsze
 • „Hałabały dobre rady na złe odpady” - zapoznanie dzieci z pojęciem „odpady” i ich wpływem na naszą planetę. Segregowanie odpadów: plastik, metal, papier, szkło w celu wrzucania ich do przygotowanych kolorowych pojemników. Utrwalenie kolorów: zielony, niebieski, żółty, zielony, biały.
 • Zorganizowanie kącika ekologicznego do wyrzucania papieru; zachęcanie do wyrzucania niepotrzebnych papierów po zajęciach plastycznych, systematyczne wynoszenie do kontenerów stojących na osiedlu.
 • „Sposób na odpady” - zajęcia twórcze z wykorzystaniem gazet. Zabawy rytmiczno - muzyczne, ruchowe, plastyczne.
 • Co jest w koszu na śmieci? - słuchanie opowiadania M. Robaczyk pt. „Kosz na diecie”. Utrwalenie pojęcia - odpady. Dostrzeganie wartościowych rzeczy wśród wyrzucanych śmieci. Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska z wykorzystaniem plansz. Rozumienie potrzeby ograniczenia ilości śmieci Segregowanie odpadów według przynależności do określonej grupy przedmiotów.
 • „Puszka nie musi być śmieciem” - wykonanie instrumentu muzycznego (grzechotki). Wykorzystanie wykonanych instrumentów podczas zajęć muzycznych.
 • „Wędrówka śmiecia” - poznanie różnych sposobów (właściwych i niewłaściwych) postępowania ze śmieciami (plastikowymi butelkami) na podstawie wiersza pt. „Trzy siostry” M. Robaczyk. Poznanie sposobów właściwego gospodarowania odpadami. Kształtowanie zachowań zmierzających do powszechnego segregowania plastikowych butelek.
 • „Jestem Eko” - konkurs plastyczny międzygrupowy promujący zachowania proekologiczne. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych. Podsumowanie konkursu wierszem i piosenką oraz rozdanie nagród.
Grupy starsze
 • „Śmieci segregujesz czystą Ziemię zyskujesz” – wykonywanie kolorowych pojemników - kształtowanie nawyku segregowania odpadów.
 • „Co z tym śmieciem?” - wykorzystanie materiałów wtórnych na zajęciach plastyczno - technicznych. Zwrócenie uwagi na możliwość ponownego wykorzystania odpadów.
 • „Co zrobić z tymi odpadami?” - grupujemy, układamy, wybieramy produkty przyjazne środowisku. Wyrabianie właściwego nawyku gospodarowania odpadami - zbiórka, selekcja, ponowne użycie. Nabywanie umiejętności wykorzystania odpadów w zabawie. Dokonywanie wyboru produktów przyjaznych środowisku. Zabawy z wykorzystaniem opakowań po jogurcie w celu wyciszenia pobudzonych podczas zabaw dowolnych dzieci, jak i do stworzenia rywalizacji zespołowej i indywidualnej.
 • „Nasz recykling” - wykonanie instrumentów muzycznych z odpadów. Ukazanie sposobów ponownego wykorzystania odpadów. Rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych. Doskonalenie słuchu. Posługiwanie się pojęciami: odpady, makulatura, recykling. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy. Aktywne słuchanie muzyki klasycznej wg Batii Strauss z wykorzystaniem instrumentów wykonanych z odpadów. Bogacenie doświadczeń muzycznych dzieci.
 • Bawimy się gazetami! Doskonalenie sprawności ruchowej. Ukazanie możliwości wykorzystania gazet w zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy.
 • Sami robimy papier ekologiczny-eksperyment. Zaznajomienie z cyklem produkcyjnym papieru ekologicznego. Poznanie etapów powstawania papieru. Rozumienie pojęcie recykling. Docenianie ważności dla przyrody zbierania makulatury. Rozumienie korzyści z powtórnego zagospodarowania odpadami. Gazetowy collage - praca plastyczna.
 • Wycieczka do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku. Zdobywanie informacji nt. korzyści wynikających z segregacji śmieci. Bezpośrednia obserwacja prac na terenie zakładu.
 • „Zostań zielonym”. Przemarsz ulicami z zielonymi balonami, transparentami o treściach dotyczących ochrony przyrody. Aktywne uczestniczenie dzieci w promowaniu pozytywnych wzorców zachowań ekologicznych wśród społeczności lokalnej.
Założony efekt ekologiczny
  Dziecko:
 • dba o czystość we własnym otoczeniu,
 • podejmuje próby segregowania śmieci do odpowiednich pojemników,
 • zna sposoby wykorzystania odpadów w zabawie,
 • potrafi współdziałać w zespole podczas wykonywania ekologicznych działań,
 • wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem różnorodnego materiału,
 • rozumie pojęcie: segregacja odpadów, recykling,
 • wie, że odpady stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego,
 • określa jakie odpady można poddawać recyklingowi,
 • rozumie potrzebę segregacji odpadów.
↑ powrót ↑