facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Granty - wiosna 2016

„Odkryję, polubię, ochronię - przyrodnicza ścieżka edukacyjna i sensoryczna w przedszkolu”

Od wielu lat nasza placówka bardzo aktywnie realizuje treści edukacji ekologicznej, mając na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców właściwych postaw wobec środowiska. Trudno jest jednak uczyć przyrody tylko i wyłącznie za pomocą książek czy eksponatów w sali przedszkolnej. Pokazywanie roślin czy zwierząt na rysunku, czy nawet na filmie nie zawsze wystarczy. O wiele większe walory edukacyjne, a jednocześnie wychowawcze mają zajęcia w terenie. Dziecko najlepiej poznaje przyrodę poprzez działanie, pracę czy też doświadczenie. Odkrywając samodzielnie tajemnice przyrody gromadzi nowe doświadczenia i angażuje się emocjonalnie. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza. Chcąc poszerzyć ofertę zajęć proekologicznych oraz uprzyjemnić spędzanie wolnego czasu dzieciom i rodzicom postanowiliśmy lepiej zagospodarować teren zielony przedszkola i poprawić jego wizerunek, tak aby ogród stał się miejscem nie tylko zabaw dla dzieci, ale także miejscem zdobywania wiedzy przyrodniczej.

Teren naszego ogrodu zostanie podzielony na kilka stref płynnie ze sobą połączonych. Będą one miejscem aktywnego uczestnictwa dziecka w poznawaniu przyrody. Aby osiągnąć te cele planujemy utworzenie w naszym ogrodzie przedszkolnym 9 stacji edukacyjno - przyrodniczych spełniających określone role.

Rozmieszczenie poszczególnych stacji zostało zaplanowane w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać teren ogrodu.

Przystanki tematyczne będą dotyczyć następujących zagadnień:

Zostaną również zamontowane tablice do swobodnego rysowania kredą. Będzie to również okazja do rysowania otaczającej przyrody w plenerze.

1. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania projektu, opis ich przyczyn oraz skutków

W czasie przebywania w ogrodzie, obserwując bawiące się dzieci, myślałyśmy często o tym, że dobrze by było zagospodarować nasz teren tak, aby spełniał on więcej funkcji sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Chcemy, aby nasz ogród zaspakajał podstawowe potrzeby dziecka: potrzebę poznawczą, potrzebę tworzenia, potrzebę aktywności, ruchu, zabawy, samodzielności oraz kontaktu emocjonalnego i społecznego.

Wiemy, że jedną z ważnych potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym jest bezpośredni kontakt z przyrodą, gdzie kształtują pozytywną postawę badacza wobec roślin, zwierząt, lasów, łąk i ogrodów. Mając to na uwadze utworzymy ścieżkę sensoryczną, dzięki której dziecko będzie poznawać świat przyrody różnymi zmysłami. Będzie ona wykonana z naturalnych tworzyw, co zachęci najmłodszych do obserwacji, poznawania i dotykania, poprzez swój kolor, kształt, fakturę i zapach. Będzie ona przeznaczona do spacerów bosymi stopami co spotęguje odbiór doznań, przy okazji wpłynie na korekcję stóp.

Drewniane kładki oraz różnej wielkości pieńki posłużą nie tylko do przechodzenia pomiędzy kolejnymi etapami ścieżki, będą też pełnić rolę edukacyjno-przyrodniczą. Dzieci na podstawie przekroju pnia będą oceniać wiek drzewa oraz jego budowę.

Ze względu na wymiar edukacyjny postanowiliśmy skoncentrować się wokół tematyki lasów. Na obszarze ogródka zostaną posadzone drzewa i krzewy liściaste i iglaste imitujące ekosystem lasów mieszanych, które swoim charakterystycznym wyglądem przyciągną uwagę naszych milusińskich, a także pozwolą utrwalić cechy tych drzew oraz zmienność bądź trwałość ich wyglądu podczas kolejnych pór roku (spadające liście, całoroczna zieleń drzew iglastych). Zwrócimy uwagę dzieci, że drzewa mają istotne znaczenie dla przeżycia wielu gatunków ptaków, owadów i roślin. Przy okazji będą poznawać zagrożenia dla zasobów naturalnych spowodowanych niszczycielską działalnością człowieka. Nasz „przedszkolny las” będzie również miejscem zamieszkania okolicznych ptaków.

W sąsiedztwie będzie się znajdować „ptasie osiedle”. Powiesimy liczne karmniki oraz na drzewach budki lęgowe. Dzieci będą mogły obserwować przylatujące ptaki na wiosnę oraz zimujące. Będzie to „żywa” lekcja przyrody - słuchanie śpiewu ptaków, rozpoznawanie gatunków, upierzenia, sposoby dokarmianie zimą, obserwowanie lornetkami ich zachowań. Dzieci dowiedzą się, jak ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody jest zakładanie w miastach tego typu siedlisk dla ptaków. W ramach zajęć „Mieszkańcy ogrodów”, dzieci będą miały szansę zostać młodymi ekspertami w doborze gatunków roślin sprzyjających osiedlaniu się ptaków w ogrodzie, właściwym dokarmianiu w okresie zimowym oraz poznawaniu zwyczajów ptaków przez cały rok.

Pomysł na stworzenie drewnianej altany zrodził się z potrzeby zapewnienia dzieciom miejsca wypoczynku, relaksu, wyciszenia oraz prowadzenia zajęć przyrodniczych i edukacyjnych z wykorzystaniem pomocy do badań i eksperymentów na świeżym powietrzu. Wyposażona w drewniane ławeczki, pieńki oraz stoliczek będzie ona pełniła funkcję tzw. „zielonej klasy”. Altanka pozwoli również na przebywanie w ogrodzie przedszkolnym oraz realizację zagadnień programowych w mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych jak deszcz, intensywne słońce. Ponadto dla tak małych dzieci, jak nasi wychowankowie, możliwość przebywania podczas zajęć dydaktycznych z edukacji przyrodniczej pod wiatą ,sprzyjać będzie skupieniu uwagi, utrwalaniu w świadomości dzieci pewnego schematu, jakim jest stałe miejsce spotkań. Miejsce to pozwoli na stworzenie możliwości bezpośredniego obcowania z przyrodą oraz praktyczną nauką ekologii.

Wydzielony teren na łąkę umożliwi dzieciom obserwację żyjących tam roślin, owadów i ptaków, oraz będzie miejscem wypoczynku. Nauczymy dzieci jakie zmiany zachodzą na łące w ciągu całego roku- na przykład wiosną łąka jest zielona, rozwijają się liście traw, pojawiają się pierwsze kwiaty. Natomiast latem osiąga pełnię rozwoju; zakwitają trawy, kwitną też różne gatunki kwiatów jak: chabry, rumianki, łubin, krwawnik, mak polny, jaskier, pojawiają się owady które zapylają rośliny. Głównym kryterium decydującym o doborze roślin będzie oddziaływanie ich na zmysły: wzroku, węchu, smaku, dotyku. Ponadto ważne, aby były bezpieczne dla dzieci oraz spełniały funkcje dekoracyjne i terapeutyczne.

Aby dziecko poznało różnorodność świata warzyw i ziół oraz nauczyło się odpowiedzialności za ich uprawę, na tarasach przedszkolnych założymy ekologiczne mini ogródki. Planujemy wczesną wiosną szkolenie dla pracowników, dzięki czemu zdobyta wiedza pozwoli nam na zaprojektowanie najbardziej wydajnych ogródków. Każda grupa przedszkolna stworzy własny ogródek z dziećmi, za który będzie odpowiedzialna od wiosny do jesieni. W kwietniu lub na początku maja wspólnie z dziećmi będziemy wysiewać nasiona do odpowiednio przygotowanej ziemi. Przy okazji dzieci poznają różne rodzaje gleby, dowiedzą się, że żyje tam ogromna ilość bakterii, grzybów, dżdżownic, larw, które przyczyniają się do wzbogacenia gleby w niezbędne substancje mineralne. Zwrócimy uwagę dzieci na ekologiczną uprawę warzyw z wykorzystaniem kompostu dostarczonego przez zaprzyjaźnionych pobliskich działkowiczów. Ciekawym pomysłem będzie sadzenie plonów o różnym okresie wzrostu na jednym zagonie. Dzięki temu rośliny będą miały odpowiedni pokarm, miejsce, wilgoć oraz wysokość. Odbędą się zajęcia z dziećmi dotyczące zagrożeń dla gleby takie jak: chemiczne środki, dzikie wysypiska śmieci, wypalanie traw, monokultury które prowadzą do wyjałowienia gleby. Dzieci będą miały możliwość poznawania roślin wonnych tj.: mięta, rumianek, szałwia.

Wyhodowane ekologiczne zbiory będą wykorzystywane do wzbogacenia menu przedszkolnej kuchni oraz zajęć kulinarnych w grupach przedszkolnych co z pewnością spowoduje uatrakcyjnienie zajęć o tematyce przyrodniczej i zdrowotnej.

Aby dostarczyć dzieciom sposobności do obserwowania i rozwijania zainteresowań wodnym światem planujemy utworzyć oczko wodne tworzące mały wodny ekosystem. Chcemy uzmysłowić dzieciom, że różnego rodzaju naturalne zbiorniki wodne pełnią szereg bardzo ważnych funkcji dla ochrony środowiska naturalnego. Stanowią one także miejsca występowania wielu organizmów, w tym cennych gatunków określonych jako rzadkie lub zagrożone. Dzieci będą poznawać florę i faunę wodną w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, poznają zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia wód. Zwrócimy uwagę dzieciom na rolę roślin rosnących w oczku wodnym takich jak: trawy, kosaćce czy derenie, które natleniają wodę, pomagają zachować w nim równowagę biologiczną i dają schronienie wodnym zwierzętom. Oczko wodne będzie miejscem zajęć związanych z wodą. W ciepłe i pogodne dni zorganizujemy „Laboratorium pod chmurką”, aby zbadać właściwości wody, stany skupienia, sposoby filtracji oraz rodzaje zanieczyszczeń. Będziemy również przestrzegać przed zagrożeniami związanymi z przebywaniem nad wodą bez opieki dorosłych.

W różnych częściach ogrodu powstaną tablice edukacyjne wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych i zamocowane na drewnianych stelażach. Ich treść będzie dotyczyła różnorodności i złożoności świata roślin i zwierząt. Znajdować się będą na nich np. informacje o kwiatach i ich budowie, ziołach, warzywach, drzewach, ptakach, zwierzętach oraz o ich roli w ekosystemach. Zawarte informacje przyczynią się do usystematyzowania wiedzy dotyczącej danego ekosystemu, dodatkowo będą pobudzać dzieci do szukania dalszych informacji w książkach o tematyce ekologicznej.

Aby dzieciom umożliwić ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu zróżnicowanej przyrody oraz zaspokoić ich naturalną potrzebą ruchu zorganizujemy miejsce gier i zabaw. Powstanie tor przeszkód z wykorzystaniem zużytych opon samochodowych, mini boisko do piłki nożnej. Dzięki temu dzieci podniosą poziom sprawności fizycznej, usprawnią małą i dużą motorykę oraz nauczą się większej współpracy z rówieśnikami i zdrowej rywalizacji. Co najważniejsze, zabawy dzieci będą się odbywać w miejscach wkomponowanych w naturę, co stanie się miejscem bardziej atrakcyjnym i przyjemniejszym dla przedszkolaków. Kreatywna strefa gier, która powstanie przy pomocy rodziców będzie zachęcać ich do wspólnej aktywności z dzieckiem. Poza tym żywe kolory, różnorodność kształtów i form poszczególnych gier będzie wpływać na intelektualny rozwój dzieci. Przedszkolaki będą się uczyć przez zabawę rozpoznawać kolory, kształty, alfabet, działania matematyczne, komunikacji i zasad społecznych.

Mając na uwadze ogromną aktywność dziecka w zakresie działalności plastycznej postanowiliśmy zorganizować tzw. plener malarski. Dzieci będą mogły korzystać ze specjalnych tablic oraz przenośnych sztalug. Obserwując przyrodę wiosną, latem lub jesienią przy pomocy kredy, kredek czy farb będą przedstawiać zaobserwowany różnorodny świat przyrody.

2. Kto i w jaki sposób skorzysta dzięki realizacji projektu. Opis grup adresatów projektu

Na realizacji projektu skorzystają przede wszystkim dzieci (ok. 170), rodzice, nauczyciele i pracownicy placówki. Nasz ogród przedszkolny będzie żywą pracownią, w której dzieci będą mogły prowadzić badania, eksperymenty, obserwacje a także mieć zapewniony bezpośredni kontakt z przyrodą. Ogród będzie wykorzystany do realizacji zadań niejednokrotnie wykraczających poza podstawę programową. W wyniku prowadzonych na terenie ogrodu obserwacji i prac przyrodniczych dzieci będą miały możliwość uświadomienia sobie, że istnieje ścisła zależność między działaniem człowieka, środowiskiem a zdrowiem. Wzbogacą swoją wiedzę przyrodniczą i wykształcą postawy proekologiczne.

Dzieci będą mogły poznawać przyrodę za pomocą zmysłów: dotyku, węchu, wzroku i smaku. Chcemy aby nasze dzieci opuszczając przedszkole posiadały wrażliwość ekologiczną i wzrastały w poczuciu odpowiedzialności za stan przyrody. Z efektu jego realizacji skorzystają dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola, ale także kolejne roczniki dzieci , które zostaną wychowankami naszej placówki w przyszłości.

Samo przebywanie w ogrodzie będzie niosło za sobą wiele pozytywów, choćby walory zdrowotne, pobudzanie sprawności ruchowej, wyczulenie na zapachy czy kolory, pobudzenie ciekawości czy zaostrzenie zmysłu obserwacji. Nie możemy też zapomnieć o walorach wychowawczych. Wykonywanie prac w ogrodzie nauczy dzieci szacunku do pracy i jej efektów. Nikt, kto sam włożył wiele trudu w pielęgnację ogródka nie będzie go później niszczył, a mając świadomość ile wysiłku kosztuje utrzymanie terenów zieleni w należytym stanie, nie będzie ich niszczył także poza przedszkolem. Praca w ogrodzie oprócz oczywistego kształtowania postaw proekologicznych nauczy dzieci działania zespołowego oraz planowania. Dzięki tym działaniom proekologicznym organizowanym w naszej placówce dzieci poczują się odpowiedzialne za środowisko i za działania na jego rzecz. Sądzimy, że środowisko lokalne chętnie włączy się w organizację tego projektu, co jeszcze bardziej przyczyni się do wspólnej integracji nauczycieli, dzieci i rodziców oraz podniesie jakość naszego przedszkola i jego ofertę edukacyjną.

3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania na realizację projektu, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podniesienia efektu ekologicznego, zakładane efekty realizacji projektu

Projekt powstał przy współpracy pracowników przedszkola oraz rodziców, którzy w dużej mierze włączą się do realizacji założeń tego przedsięwzięcia. Mimo naszych chęci i własnych ograniczonych środków nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich założeń. Kwota którą otrzymamy pozwoli nam na realizację tego projektu w całości. Modernizacja ogrodu przedszkolnego sprawi, że stanie się on przyjaznym, bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem nie tylko zabaw dla dzieci.

Częste przebywanie w ogrodzie pozwoli propagować zdrowy styl życia, rozwijać aktywność ruchową, uwrażliwiać na zapachy i kolory, zainteresować najbliższym otoczeniem, uwrażliwić na jego piękno. Chcemy, aby wysiłek włożony w czynności hodowlano–pielęgnacyjne nauczył dzieci szacunku do pracy i jej efektów. Mamy nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości i nasi wychowankowie staną się świadomymi przyjaciółmi przyrody.

Nasz projekt uwzględnia zmiany, zachodzące w ogrodzie przedszkolnym w czterech porach roku.

Miejsce to stanowić będzie punkt wyjścia do podejmowanych działań edukacyjnych z zakresu działalności przyrodniczej i ochrony środowiska oraz stwarzaniu okazji do bezpośredniego obcowania z przyrodą. Zawarte w projekcie cele dadzą możliwość rozwijania u dzieci zainteresowań środowiskiem przyrodniczym i człowiekiem jako jego integralną częścią, a co za tym idzie w bezpośredni sposób będą wpływać na kształtowanie się u nich postaw ekologicznych.

Chcemy zwrócić uwagę na znaczenie bioróżnorodności dla życia każdego organizmu na ziemi, podkreślić że warto chronić rośliny i zwierzęta. Ponadto chcemy uświadomić dzieci już od najmłodszych lat, że rozwój gospodarczy nie może się odbywać kosztem przyrody. Realizacja tego projektu pokaże dzieciom jak ważna jest bioróżnorodność - nie tylko dla samej przyrody, ale właśnie z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.

ZAKŁADANE EFEKTY EKOLOGICZNE:

↑ powrót ↑