facebook

Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka w Ełku

#

Ogłoszenie

Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka”
ul. Dobrzańskiego 3
tel. 87 610 33 96
Ogłasza zapisy na dyżur wakacyjny na lipiec 2018 r.
Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w kancelarii przedszkola w nieprzekraczalnym terminie
od 28.05.2018 r. do 15.06.2018 r.
Kartę można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola tutaj.
Karta dotyczy tylko dzieci nie uczęszczających do Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka”.
Rodzice dzieci uczęszczających do MP„SÓ” wpisują się na listę do Pani Intendentki.
Opłata za dziecko w trakcie dyżuru wakacyjnego wynosi:
wyżywienie - 110 zł
opłata godzinowa - 88 zł
opłata godzinowa z Ełcką Kartą Rodziny 3+ - 66 zł
Powyższą kwotę wpłacić należy do 5 lipca 2018 roku na konto Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka”:
Dane do przelewu: Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” ul. Dobrzańskiego 3 19-300 Ełk nr konta 85 1020 4724 0000 3102 0075 9951 Tytułem: imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc z dopiskiem: dyżur wakacyjny
Zwroty za wyżywienie oraz opłatę godzinową za czas nieobecny w przedszkolu dokonywane będą do końca sierpnia na wskazane przez rodziców konto.
Dziecko należy wyposażyć: w obuwie zmienne, teczkę wiązaną, w której będą przybory do rysowania, kolorowanka, blok rysunkowy, dużą paczkę chusteczek higienicznych, ręcznik papierowy.

Do pobrania

↑ powrót ↑